Ανοιχτό Σχολείο

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ανοιχτό Σχολείο ξεκίνησε να εκδίδεται από το 1985 έως το 2010 και κάθε τεύχος δημοσίευε τουλάχιστον ένα αναλυτικό σχέδιο εργασίας για εφαρμογή στην τάξη. Τα περισσότερα από τα τεύχη διατίθενται online.

Πάροχος: 

Χώρος Προσωπικής Ανάπτυξης

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: