Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ)

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι μια υπηρεσία που το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει.

Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Η δημιουργία του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών ξεκίνησε το 1983 και τόσο η ενημέρωσή του με νέα στοιχεία περιοδικών και βιβλιοθηκών όσο και η βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των εγγραφών του γίνεται, εφεξής, σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, δεδομένης της σημασίας και της μοναδικότητας του ΕΣΚΕΠ, το ΕΚΤ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η αναζήτηση αλλά και η πρόσβαση στις πληροφορίες του καταλόγου να γίνεται με τον πλέον φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο κατάλογος δίνει τη δυνατότητα:

  • αναζήτησης περιοδικού: Η αναζήτηση ενός περιοδικού στον κατάλογο μπορεί να γίνει με βάση το πλήρες όνομα του περιοδικού, λέξεις από τον τίτλο του, ISSN, κ.ά. Στα αποτελέσματα ο χρήστης μπορεί να έχει μία πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή για το περιοδικό, με πληροφορίες όπως εκδότης, χώρα έκδοσης, ιστορικό, κ.ά., και έναν κατάλογο με τις ελληνικές βιβλιοθήκες που το έχουν στη συλλογή τους μαζί με τα στοιχεία της συλλογής, δηλ. διαθέσιμα τεύχη και έτη.
  • αναζήτησης βιβλιοθήκης: Η αναζήτηση βιβλιοθηκών είναι δυνατή με βάση το όνομα της βιβλιοθήκης ή την πόλη. Για κάθε βιβλιοθήκη παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και εάν μια βιβλιοθήκη είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).

Ο κατάλογος αναπτύσσεται δευτερογενώς, από τη συγκέντρωση δεδομένων των περιοδικών των τοπικών καταλόγων των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν. Οι βιβλιοθήκες ενημερώνουν τακτικά το ΕΚΤ σχετικά με τα στοιχεία των συλλογών τους και τις αλλαγές που γίνονται σε τίτλους ή στα στοιχεία των συλλογών (holdings), ώστε να ενημερώνεται ο κατάλογος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τελικές εγγραφές που εμφανίζονται στον ΕΣΚΕΠ, έχουν ομοιογένεια και εγκυρότητα, οι βιβλιογραφικές εγγραφές που συγκεντρώνονται από τις βιβλιοθήκες, αξιολογούνται ως προς την πληρότητα και την ποιότητά τους και τα στοιχεία διασταυρώνονται και συμπληρώνονται με αυτά των εγγραφών που αντλούνται από βιβλιοθηκονομικά εργαλεία όπως ISSN Portal, Ulrich’s Web κ.ά.

Ο κατάλογος αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για κάθε χρήστη που αναζητά να εντοπίσει τις βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν στη συλλογή τους ένα συγκεκριμένο περιοδικό και το σύνολο των συλλογών μιας βιβλιοθήκης. Η πληροφορία «Hλεκτρονική Tοποθεσία» που συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιογραφική εγγραφή ενός ηλεκτρονικού περιοδικού διευκολύνει την online πρόσβαση του χρήστη στο πλήρες κείμενο των άρθρων του περιοδικού (όταν ο χρήστης ή η οικεία βιβλιοθήκη του έχει ενεργή συνδρομή) ή στα περιεχόμενα (Table of Contents) του περιοδικού (πληροφορία που συνήθως οι εκδότες διαθέτουν ελεύθερα online).

Ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην κοντινότερη βιβλιοθήκη μέλος του δικτύου ΕΔΕΤΒ και να παραγγείλει άρθρα από περιοδικά που βρίσκονται στη συλλογή κάποιας άλλης βιβλιοθήκης μέλους του δικτύου, ενώ με σύνδεση με την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης μπορεί να ενημερωθεί για τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό της, τις ώρες λειτουργίας κτλ.

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιούν τον κατάλογο για να παραπέμπουν τους χρήστες τους σε άλλες βιβλιοθήκες ή για να παραγγείλουν online, για λογαριασμό χρηστών τους, αντίγραφο άρθρου από ένα περιοδικό που δεν έχουν στη συλλογή της, σε μια βιβλιοθήκη του δικτύου ΕΔΕΤΒ που το έχει.