Παράρτημα Χίου

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου λειτουργεί από το 1985 με την ίδρυση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συστεγάζεται με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Μιχάλειο κτίριο και αποτελείται από τρεις (3) ορόφους.

Το ισόγειο λειτουργεί ως χώρος υποδοχής και σημείο εξυπηρέτησης των χρηστών (γκισέ) και παρέχονται οι υπηρεσίες της βιβλιογραφικής αναζήτησης και του δανεισμού, επιστροφής και κράτησης βιβλίων. Επίσης εκτίθενται σε εκθετήρια τα τρέχοντα περιοδικά και εφημερίδες και η συλλογή των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ, ενώ παράλληλα υπάρχουν δύο (2) αρχειοθήκες οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης υπάρχουν τέσσερα (4) τερματικά χρηστών για αναζήτηση και φωτοτυπικά μηχανήματα για τους χρήστες και είκοσι (20) ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, στα οποία οι χρήστες κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την είσοδό τους στο Παράρτημα.
Ο πρώτος όροφος λειτουργεί ως χώρος αναγνωστηρίου και υπάρχει ένα μέρος της κύριας συλλογής βιβλίων, η έντυπη συλλογή της γκρίζας βιβλιογραφίας, δηλαδή οι πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες που εκπονούνται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Χίο, καθώς και άλλες ειδικές συλλογές, όπως: πληροφοριακό υλικό, εκδόσεις της Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), κ.α. Στη διάθεση των χρηστών διατίθενται είκοσι τέσσερις (24) θέσεις αναγνωστηρίου, τρεις (3) θέσεις ατομικής μελέτης, τρία (3) τερματικά χρηστών για αναζήτηση, ενώ υπάρχει και εξοπλισμός ανάγνωσης microfilm-microfiche.
Στο υπόγειο βρίσκονται τα κινητά βιβλιοστάσια του Παραρτήματος με το μεγαλύτερο μέρος της κύριας συλλογής, αρχείο ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών και τη σειρά LOEB Classical Library (Έλληνες και Λατίνοι κλασσικοί συγγραφείς). Στο υπόγειο υπάρχουν μία (1) θέση ατομικής μελέτης και ένα (1) τερματικό χρηστών για αναζήτηση.

Η συλλογή του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου περιλαμβάνει περίπου 33.000 τόμους βιβλίων (9.186 τίτλοι στην ελληνική γλώσσα, 9.782 τίτλοι στην αγγλική γλώσσα, 435 τίτλοι στην γαλλική γλώσσα και 189 τίτλοι στη γερμανική γλώσσα) και περίπου 100 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών. Επίσης διαθέτει τη συλλογή της Γκρίζας Βιβλιογραφίας που εκπονείται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Χίο, τη συλλογή των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και άλλες ειδικές συλλογές, όπως: πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί), σημειώσεις διδασκόντων, εκδόσεις της Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), τη σειρά LOEB Classical Library (Έλληνες και Λατίνοι κλασσικοί συγγραφείς), οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, κ.α.
Η Βιβλιοθήκη έχει οργανωμένο το υλικό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ταξινόμησης και καταλογογράφησης. Συγκεκριμένα, το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY (Dewey Decimal Classification) και καταλογογραφημένο σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2), χρησιμοποιώντας τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Η αναζήτηση του υλικού είναι δυνατή τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στον ενιαίο κατάλογο των έξι (6) Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Παράρτημα προσφέρει επίσης πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βάσεων και περιοδικών.

Η συλλογή καλύπτει τους τομείς ενδιαφερόντων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στη Χίο, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλος αριθμός τίτλων γενικού ενδιαφέροντος. Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου καλύπτει κατά βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες (γνωστικά αντικείμενα):
- διοίκηση επιχειρήσεων
- οικονομικά
- τουρισμός
- ναυτιλία
- δίκαιο
- στατιστική
- λογιστική
- μηχανική
- μαθηματικά
- χημεία
- φυσική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Υπηρεσίες Δανεισμού (Δανεισμός, Κρατήσεις, Ανανεώσεις)
- Υπηρεσίες Διαδανεισμού (εσωτερικός διαδανεισμός, Διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες)
- Παραγγελίες άρθρων
- Μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης
- Αναπαραγωγή τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών μέσων)
- Διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ (δανεισμός, επιστροφή, διανομή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ)
- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου εξυπηρετεί τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, στην οποία εντάσσονται τρία (3) Προπτυχιακά Τμήματα:
- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ),
- Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ),
- Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ)
και τέσσερα (4) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
- Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (ΟΔΙΜ),
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ),
- Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο (ΝΑΜΕ),
- Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού (ΣΔΠΤ)

Βασικός σκοπός του Παραρτήματος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό). Παράλληλα το Παράρτημα είναι ανοιχτό και για τους πολίτες του νησιού και επισκέπτες εν γένει.

Τηλέφωνο: 

22710 35030

E-mail: 

lib-chios@aegean.gr

Χάρτης: