Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού

Η Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού του Αποθετηρίου Ελλάνικος περιλαμβάνει υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν είναι προσπελάσιμο μέσω του εμπορίου, δίνοντας έμφαση σε τεκμήρια που παρουσιάζουν πρωτοτυπία και έχουν επιστημονική, αισθητική, ιστορική ή άλλη αξία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού του Αποθετηρίου Ελλάνικος επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αναζήτηση τεκμηρίου στη Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: