Πρακτική άσκηση φοιτητών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι εγγεγραμμένη στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχοντας στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΤΕΙ. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει σκοπό την αξιοποίηση και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ασκούμενων, ενισχύοντας έτσι τη μαθησιακή τους διαδικασία, ενώ προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες ασκούμενοι/ασκούμενες που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης είναι:

  • Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • Σπουδαστές/Σπουδάστριες των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  • Φοιτητές/Φοιτήτριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες ασκούμενοι/ασκούμενες μπορούν να δουν τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού συνδεθούν με τον λογαριασμό του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν στην εφαρμογή του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για κάποια θέση, πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, αφού η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών/φοιτητριών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά.