ηλεκτρονικά περιοδικά


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Academic Journals διαθέτει πάνω από 100 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φυσικές και γεωργικές επιστήμες, την μηχανική και τις τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library μέσω του HEAL-link παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 100 περιοδικά. Τα περιοδικά του ACM Journals καλύπτουν το πεδίο της πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Σκοπός του Akadémiai Kiadó (AK) είναι να προωθήσει τη διεθνή και ουγγρική επιστήμη δημοσιεύοντας νέες ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς της επιστήμης. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερους από 30 τίτλους περιοδικών ΑΚ Journals.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Animation αναφέρεται σε όλα τα κινούμενα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με όλες τις μέχρι τώρα γνωστές τεχνικές. Από τις οπτικές συσκευές του 16ου αιώνα έως τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ετήσιο περιοδικό Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture επικεντρώνεται στη δημιουργία οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών και τη χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το εξαμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Arts Culture Design δημοσιεύει κυρίως ερευνητικά άρθρα, projects and portfolios σχετικά με το σχεδιασμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τον πολιτισμό.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL) παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ζητημάτων, μέσων και τεχνικών που σχετίζονται με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας (ATINER) εκδίδει τα ATINER Journals, μια σειρά από ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Berghahn μέσω της πλατφόρμας Berghahn Journals διαθέτει περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σχετικά με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καλύπτοντας θέματα όπως Ανθρωπολογία, Μετανάστευση & Πρόσφυγες, Γεωγραφία, Ιστορία και Σπουδές Κινη

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό British Journal of Educational Technology δημοσιεύει θεωρητικές προοπτικές, μεθοδολογικές εξελίξεις και εμπειρικές έρευνες που αναλύουν πως οι εφαρμογές συστημάτων, τα δίκτυα, τα εργαλεία και οι πηγές συμβάλλουν στη βελτίωση της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες