αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library μέσω του HEAL-link παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 100 περιοδικά. Τα περιοδικά του ACM Journals καλύπτουν το πεδίο της πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω της HEAL-Link, στους τόμους των συνεδρίων ACM Proceedings της ACM (Association for Computing Machinery), που επικεντρώνεται γύρω από την επιστήμη των υπολογιστών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Σκοπός του Akadémiai Kiadó (AK) είναι να προωθήσει τη διεθνή και ουγγρική επιστήμη δημοσιεύοντας νέες ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς της επιστήμης. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερους από 30 τίτλους περιοδικών ΑΚ Journals.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Cambridge Core φιλοξενεί το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Cambridge University Press και παρέχει αξιόπιστη και χρήσιμη έρευνα και πληροφόρηση ακαδημαϊκού επιπέδου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση δεδομένων Coronavirus Research Database επιμελείται ανοιχτά διαθέσιμο περιεχόμενο που σχετίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Curator the Museum Journal» απευθύνεται σε μουσειολόγους και όσους ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Πραγματεύεται θέματα, πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης μουσείων, ανάπτυξη εκθέσεων, μελέτες επισκεπτών, συντήρηση και διαχείριση συλλογών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός οίκος De Gruyter προσφέρει συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων με ευρεία θεματική κάλυψη τόσο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία και ιατρική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το αμερικανικό ακαδημαϊκό περιοδικό Design Issues εξετάζει την ιστορία, την θεωρία και κριτική του σχεδιασμού. Περιλαμβάνει άρθρα από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, επισκοπήσεις βιβλίων και εκθέσεων. Αναλύει θέματα που επικεντρώνονται στην επιστήμη του σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH)» είναι ένα συνδρομητικό περιοδικό που δημοσιεύει καινοτόμες έρευνες, εφαρμογές και έργα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:

Σελίδες