αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library μέσω του HEAL-link παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 100 περιοδικά. Τα περιοδικά του ACM Journals καλύπτουν το πεδίο της πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω του HEAL-Link, στους τόμους των συνεδρίων ACM Proceedings της ACM (Association for Computing Machinery), που επικεντρώνεται γύρω από την επιστήμη των υπολογιστών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Σκοπός του Akadémiai Kiadó (AK) είναι να προωθήσει τη διεθνή και ουγγρική επιστήμη δημοσιεύοντας νέες ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς της επιστήμης. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερους από 30 τίτλους περιοδικών ΑΚ Journals.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Animation αναφέρεται σε όλα τα κινούμενα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με όλες τις μέχρι τώρα γνωστές τεχνικές. Από τις οπτικές συσκευές του 16ου αιώνα έως τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό British Journal of Educational Technology δημοσιεύει θεωρητικές προοπτικές, μεθοδολογικές εξελίξεις και εμπειρικές έρευνες που αναλύουν πως οι εφαρμογές συστημάτων, τα δίκτυα, τα εργαλεία και οι πηγές συμβάλλουν στη βελτίωση της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Cambridge Core φιλοξενεί το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Cambridge University Press και παρέχει αξιόπιστη και χρήσιμη έρευνα και πληροφόρηση ακαδημαϊκού επιπέδου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Computer Animation & Virtual Worlds ασχολείται με τα θέματα των Εικονικών Κόσμων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό διεθνές περιοδικό Computer-Aided Design παρέχει στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα εργασίες για την έρευνα και την ανάπτυξη των υπολογιστικών μεθόδων σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Computers & Education παρουσιάζει ερευνητικές εργασίες σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει την εκπαίδευση, σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Computers in the Schools είναι ένα διεθνές περιοδικό που δημοσιεύει υψηλής ποιότητας έρευνα. Συνδέει τη θεωρία με την πράξη σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες