ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τίτλος Χάρτη: ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γεωγραφική Περιοχή: Ελλάδα
Τύπος Χάρτη: Γεωλογικός - Γεωμορφολογικός
Κλίμακα Χάρτη: 1:2000000
Πηγές Δεδομένων: Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
Έτος Δημιουργίας Χάρτη: 2004

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χάρτης υλοποιήθηκε για τους σκοπούς του μαθήματος "Πολιτισμική Γεωγραφία & Φυσική Γεωγραφία 2" του Τμήματος Γεωγραφίας. Διδάσκοντες: Τερκενλή Θεανώ & Ζούρος Νικόλαος

ΣυνημμένοΜέγεθος
geomorfologikos1.zip8.13 MB
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ