Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές εστιάζοντας στο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Πάροχος: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: