Περιοδικό i-Teacher

Το περιοδικό i-Teacher στοχεύει στη δημοσιοποίηση, συζήτηση, έρευνα και ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση.

Πάροχος: 

i-Teacher

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: