Νέα Παιδεία

Το επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Νέα Παιδεία δημοσιεύει άρθρα που επικεντρώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης εστιάζοντας στα σοβαρά ζητήματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Πάροχος: 

Επιστημονική Ένωση "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ"

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: