Μουσειολογία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Το περιοδικό Μουσειολογία αποτελεί έκδοση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πάροχος: 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΠΑ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: