Το Μουσείο (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Το περιοδικό Μουσείο αποτελεί έκδοση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεντρώνεται σε θέματα Μουσειολογίας.

Πάροχος: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Πολυγλωσσική

Έλεγχος πρόσβασης: