Μέντορας

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Μέντορας αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας που σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πάροχος: 

Ι.Ε.Π.

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: