Κείμενα Παιδείας

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Κείμενα Παιδείας δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διδακτική Μεθοδολογία, Διαπολιτισμική Αγωγή

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: