Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία δημοσιεύει άρθρα σχετικά με το πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: