Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής (ΑΠΘ)

Το εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής (ΑΠΘ) δημοσιεύει άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής.

Πάροχος: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: