Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής

Το εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής δημοσιεύει άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής.

Πάροχος: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: