Επιστημονική Επετηρίδα

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα προωθεί την έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δημοσιεύοντας άρθρα σχετικά με ερευνητικές εργασίες που αφορούν τα Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας και του εξωτερικού.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: