Επιστήμες Αγωγής

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιστήμες Αγωγής δημοσιεύει μελέτες σχετικά με τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού "Σχολείο και Ζωή".

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: