Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική απευθύνεται στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός του περιοδικού είναι η εφαρμογή της Παιδαγωγικής Επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Πάροχος: 

ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: