Διάλογοι

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Διάλογοι δημοσιεύει μελέτες σχετικά με την επιστημονική έρευνα που καλύπτει τα γνωστικά πεδία για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: