Ανοικτή Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ανοικτή Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: