Ανακοίνωση (19/03/2015)

Περιγραφή: 

Ο καθηγητής German Lopez Norena έχει δωρίσει στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέκα πέντε ηλεκτρονικά βιβλία πλήρους κειμένου στα Ισπανικά,  με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης  από κάθε ενδιαφερόμενο τα οποία καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία, όπως τα Παιδαγωγικά, τα Οικονομικά και  την Οικολογία.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία δίνεται από τους ακόλουθους συνδέσμους:
 1. MOMENTOS EN LA HISTORIOGRÁFICA DE LA PAIDEIA GRIEGA Y LECTURAS DE ELLA EN LOS TIEMPOS DE LA POSMODERNIDAD
   
 2. LA BÚSQUEDA DE LA BUENA PREGUNTA Y EL LIBRO “¿TU QUÉ SABES?”. ELEMENTOS A CONSIDERAR: LECTURAS DESDE EL MUNDO GLOBALIZADO Y LA CONCRECIÓN DEL “PARADIGMA ECOLÓGICO”
   
 3. EL LIBRO Y EL BIOS: ALGUNOS MOMENTOS EN SU HISTORIOGRAFÍA. LECTURA DESDE EL PARADIGMA ECOLÓGICO
   
 4. EL LIBRO Y EL BIOS: ALGUNOS MOMENTOS EN SU HISTORIOGRAFÍA. LECTURA DESDE EL PARADIGMA ECOLÓGICO (Volumen II)
   
 5. LA ANTIGUA RETÓRICA GRECOROMANA Y LA EDUCACIÓN: EN LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN Y LA POSMODERNIDAD
   
 6. APUNTES SOBRE LA CIBERCULTURA Y LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL POSMODERNA
   
 7. MORIN Y EL “MÉTODO” CONSOLIDACIÓN DE SU CORPUS TEÓRICO: UNA LECTURA DESDE EL PARADIGMA ECOLÓGICO
   
 8. “LAS CONEXIONES OCULTAS” DE FRITJOF CAPRA: MOMENTO CUMBRE DE SU PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL PARADIGMA ECOLÓGICO
   
 9. “EL PRÓXIMO ESCENARIO GLOBAL” DE KENICHI OHMAE: MOMENTO CUMBRE DE SU TEJIDO TEÓRICO Y LA SOCIALIZACIÓN DEL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA GLOBAL
   
 10. LA CONFIANZA ELEMENTO DINAMIZADOR DEL ÉXITO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL EN LA PERSPECTIVA TEORÉTICA DEL PARADIGMA ECOLÓGICO
   
 11. SOBRE LAS SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y LA DEL CONOCIMIENTO: CRÍTICAS A LAS LLAMADAS CIUDADES DEL CONOCIMIENTO LATINOAMERICANAS DESDE EL PARADIGMA ECOLÓGICO
   
 12. LA PEDAGOGÍA CRÍTICA EN EL IESALC/UNESCO Y LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA ENTRE EL 2005-2010
   
 13. APUNTES SOBRE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA: SU EMERGENCIA, DESARROLLO Y ROL EN LA POSMODERNIDAD
   
 14. APUNTES SOBRE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA: SU EMERGENCIA, DESARROLLO Y ROL EN LA POSMODERNIDAD VOL.2
   
 15. ELEMENTOS DE LA HISTORIOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD Y LA DEPARTAMENTALIZACIÓN EN LA SANTIAGO DE CALI EN ESTOS LOS TIEMPOS DEL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA GLOBAL 2 VOLUMEN I

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Μάρτιος 19, 2015

Τύπος επικαιρότητας: