Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Τα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου καλύπτουν διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες εστιάζοντας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την περίοδο του Covid-19.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: