Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου

Η Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου είναι ένας διαδικτυακός ιστότοπος που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας του αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα. Η πύλη περιλαμβάνει κείμενα που σχετίζονται τόσο με τα νησιά του Αιγαίου, όσο και με ευρύτερα ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Πάροχος: 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: