Παραμύθι χωρίς όρια

Το Παραμύθι Χωρίς Όρια είναι η πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών, η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης.

Πάροχος: 

Αμυμώνη

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: