ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή διαθέτει πάνω από 6.000 παλιά σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση από τον 19ο αιώνα έως και το 1980.

Πάροχος: 

Ι.Ε.Π.

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: