Humanities Commons

Το HUMANITIES COMMONS είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο όπου οι ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να διαμοιράζονται τη δουλειά τους. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους ενώ διατίθεται και η υπηρεσία “CORE Repositoty”, ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης με σχετική θεματολογία με τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Πάροχος: 

Humanities Commons

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Αγγλικά

Έλεγχος πρόσβασης: