Ανέμη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο υλικό σχετικό με το Νεοελληνικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα φιλοξενεί πάνω από 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Πάροχος: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: