Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ερευνώντας το κόσμο του παιδιού στοχεύει στο να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: