Κατάθεση τεκμηρίου γκρίζας βιβλιογραφίας

Η ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Ελλάνικος» («Hellanicus»). Για την κατάθεση απαιτείται να γίνει είσοδος του χρήστη στο σύστημα του αποθετηρίου, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει από το Πανεπιστήμιο.

Η κατάθεση γίνεται σε πέντε βήματα:

  • Βήμα 1: Είσοδος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος». Κατά την είσοδο ζητείται η ενημέρωση του Προφίλ.
  • Βήμα 2: Επιλογή συλλογής Γκρίζας Βιβλιογραφίας, είδους διατριβής (πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική), Τμήματος και Προγράμματος Σπουδών
  • Βήμα 3: Συμπλήρωση φόρμας υποβολής νέου τεκμηρίου και αποστολή αρχείου, μέσω του συνδέσμου:
  • Βήμα 4: Αποστολή ενός (1) έντυπου αντιγράφου του τεκμηρίου στο αντίστοιχο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. 

Ομάδες χρηστών: 

Έντυπο: 

Αρχείο Βίντεο: