Ωράριο


Ωράριο: 

Δευτέρα, Πέμπτη: 8:30 - 19:00
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 8:30 - 16:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-16:00

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00 - 15:00
Τρίτη: 11:00 - 18:30

Ωράριο σήμερα :
11:00-18:30

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη: 7:30 - 16:00
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 7:30 - 20:00

Ωράριο σήμερα :
7:30-16:00Ωράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:30-15:30
Τετάρτη: 12:30-20:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-15:30