ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 & 2000

Τίτλος Χάρτη: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 & 2000
Γεωγραφική Περιοχή: Ελλάδα
Τύπος Χάρτη: Κοινωνικός - Οικονομικός
Κλίμακα Χάρτη: 1:1000000
Πηγές Δεδομένων: ΕΣΥΕ
Έτος Δημιουργίας Χάρτη: 2004

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χάρτης υλοποιήθηκε για τους σκοπούς του μαθήματος "Ελληνική Οικονομία και Οικονομική Χώρου" του Τμήματος Γεωγραφίας. Διδάσκων: Κορρές Γεώργιος

ΣυνημμένοΜέγεθος
anergoi_perif.zip2.72 MB
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 & 2000