Όλα τα Νέα


Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Επαναπροκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης "Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 16, 2003

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Web of Science

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στους χώρους του οποίου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο server στον οποίο είναι εγκαταστημένο το σύστημα Web of Science θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 12-09-2003 και ώρα 16:00 και μέχρι την Δευτέρα 15-09-2003 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 11, 2003

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Web of Science

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα Web of Science θα παραμείνει εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2003 από 16:30 μέχρι 20:00 για τεχνικούς λόγους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 9, 2003

Έκδοση νέου βιβλίου κ. Γεράσιμου Δ. Παυλογεωργάτου με τίτλο Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην σελίδα που αφορά τις νέες εκδόσεις και δημοσιεύσεις μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας έχει καταχωρηθεί η έκδοση του βιβλίου τουκ. Γεράσιμου Δ. Παυλογεωργάτουμε τίτλο Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 4, 2003

Περίοδος δοκιμής νέας (beta version) ιστοσελίδας της Heal-Link

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η περίοδος δοκιμής της νέας (beta version) ιστοσελίδας της HealLink. Η πρόσβαση είναι δυνατή από την διεύθυνση: http://155.207.114.39

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 3, 2003

Πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συνδρoμή στη Βάση Δεδομένων ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS θα είναι πλέον εφικτή μέσω web και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://web5.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=ulrich199

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Σεπτέμβριος 1, 2003

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού λογισμικού για την υλοποίηση των e-reserves για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση στην χρήση λογισμικού για την υλοποίηση των e-reserves για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Αύγουστος 8, 2003

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Σύρου

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Σύρου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Δευτέρα 23-06-2003 θα λειτουργεί μόνο πρωί και κατά τις ώρες 8πμ έως 3μμ.
Για την απογραφή το Παράρτημα θα παραμείνει κλειστό για το κοινό στις 1 και 2 Ιουλίου 2003.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 20, 2003

Βιβλιοθήκη: 


Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Μυτιλήνης

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Δευτέρα 23-06-2003 θα λειτουργεί μόνο πρωί και κατά τις ώρες 8πμ έως 3μμ. Αναλυτικότερα:
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:Δευτέρα-Παρασκευή 8πμ έως 3μμ
ΩΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ:Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ έως 2μμ

Για την απογραφή το Παράρτημα θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από 28 έως και 31 Ιουλίου και από 25 έως και 29 Αυγούστου 2003.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 20, 2003

Βιβλιοθήκη: 


Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης "Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 20, 2003

Σελίδες