Ανακοινώσεις


Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Web of Science

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία της αναβάθμισης του εγκατεστημένου στον Intranet server του ΕΚΤ πληροφοριακού συστήματος Web of Science, στην τελευταία έκδοση 7.x κάτω από την πλατφόρμα Web of Knowledge, ολοκληρώθηκε. Η πρόσβασή σας στις ΒΔ του WoS αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό τις αφορά (ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, ανακοινώσεις κλπ) θα γίνεται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.ekt.gr/wos/index.html

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Αύγουστος 21, 2007

Οδηγός Χρήσης Κατάθεσης Τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι διαθέσιμος οδηγός χρήσης κατάθεσης τεκμηρίων της υπηρεσίας Γκρίζας Βιβλιογραφίας στην ιστοσελίδα μας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2007

Οδηγός Χρήσης Αναζήτησης Τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι διαθέσιμος οδηγός χρήσης αναζήτησης τεκμηρίων της υπηρεσίας Γκρίζας Βιβλιογραφίας στην ιστοσελίδα μας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2007

Οδηγός Χρήσης Αναζήτησης Χαρτών Ψηφιακής Χαρτοθήκης

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε είναι διαθέσιμος οδηγός χρήσης αναζήτησης χαρτών της υπηρεσίας Ψηφιακής Χαρτοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2007

Έναρξη Επίσημης Λειτουργίας νέας Πύλης

Περιγραφή: 

Από την Παρασκευή 26/1/2007, η διαδικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης βγαίνει από τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και καθιερώνεται ως ο επίσημος ιστότοπός μας.
Σας καλοσωρίζουμε και σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες, να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και να καταθέσετε τα σχόλιά σας. Σκοπός της πύλης είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των χρηστών της.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιανουάριος 26, 2007

Ανακοίνωση έναρξης Συνδρομής "The Science Education Review (SER)"

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΕΣ της Ρόδου, εξασφάλισε πρόσβαση για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού "The Science Education Review (SER)".
Για πρόσβαση στην συγκεκριμένη έκδοση, επιλέξτε την επιλογή Member's Login στην διεύθυνση www.ScienceEducationReview.com και αυτόματα θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα όπου είναι διαθέσιμα τα τεύχη του περιοδικού από το 2002 και μετά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 26, 2006

Ενεργοποίηση πρόσβασης στη συλλογή Arts & Sciences II της Βάσης Δεδομένων JSTOR.

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση για όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συλλογή Arts & Sciences II της Βάσης Δεδομένων JSTOR.
Η πρόσβαση είναι εφικτή επιλέγοντας "Search" ή "Browse" από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.jstor.org
Η αναγνώριση των χρηστών γίνεται μέσω αναγνώρισης της διεύθυνσης IP κάθε χρήστη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 26, 2006

Ενεργοποίηση πρόσβασης online Βάσεις Δεδομένων Eurostat Statistics
και OECD Main Economic Indicators

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, εξασφάλισε πρόσβαση για τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας στις παρακάτω online Βάσεις Δεδομένων:
- Eurostat Statistics
- OECD Main Economic Indicators
Η πρόσβαση είναι δυνατή από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Αύγουστος 7, 2006

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Οκτώβριος 17, 2014

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 5, 2012

Σελίδες