Όλοι οι Οδηγοί


Περιγραφή: 

Κανονισμός υπηρεσίας δανεισμού προσωπικών Η/Υ τύπου «tablet»

Ημερομηνία έκδοσης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 3, 2014

Τύπος εντύπου: 

Υπηρεσία: 


Περιγραφή: 

Κανονισμός Δημιουργίας και Διατήρησης Ψηφιακού Υλικού

Ημερομηνία έκδοσης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 10, 2014

Τύπος εντύπου: 


Περιγραφή: 

Έντυπο Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υλικού

Ημερομηνία έκδοσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 19, 2008

Τύπος εντύπου: 
Περιγραφή: 

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Διαδραστικού Άτλαντα Αιγαίου σε αρχείο pdf

Ημερομηνία έκδοσης: 

Πέμπτη, Απρίλιος 30, 2009

Τύπος εντύπου: 
Περιγραφή: 

Εγχειρίδιο Χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk)

Ημερομηνία έκδοσης: 

Τετάρτη, Αύγουστος 5, 2015

Τύπος εντύπου: 

Υπηρεσία: 


Σελίδες