Κεντρική Υπηρεσία


Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει έδρα την Μυτιλήνη και στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο νεοκλασικό κτίριο το Κομνηνάκειο Κτίριο.

Διεύθυνση: 

Κομνηνάκειο Κτίριο
Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81131
Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλέφωνο: 

22510 36060

FAX: 

22510 36069

E-mail: 

lib@aegean.gr

Επόπτρια Βιβλιοθήκης: 

Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Τηλέφωνο: 2251036021, 2251036630
e-mail: abounia@ct.aegean.gr

Προσωπικό: 

Τοποθεσία: